Phone (+381 18) 530 541, 533 036, 276 530
E-mail info@klinikamaja.rs

Međunarodni simpozijum

Međunarodni simpozijum "Savremeno o glaukomu", u organizaciji Klinike "Miloš" u Beogradu.

Međunarodni simpozijum "Savremeno o glaukomu", u organizaciji Klinike "Miloš" u Beogradu.

Na 6 naučnih sesija, 32 predavača, iz 12 zemalja širom sveta, izložilo je najsavremenije stavove iz oblasti glaukoma.
Veoma zapaženo bilo je predavanje prof. dr Gordane Zlatanović sa temom "Inflamatorni i kortikosteroidni galukom".