Phone (+381 18) 530 541, 533 036, 276 530
E-mail info@klinikamaja.rs

Škola vitroretinalne hirurgije u Bremenu

Naš mladi doktor Marko Zlatanović dobio je stipendiju Evropskog udruženja vitroretinalnih hirurga

Naš mladi doktor Marko Zlatanović dobio je stipendiju Evropskog udruženja vitroretinalnih hirurga (European VitroRetinal Society) i trenutno je na usavršavanju iz ove oblasti u Bremenu.

European VitroRetinal Training School- Bremen, Germany 2012