Dr Marko Zlatanović

Dr Marko Zlatanović je rođen u Nišu 28.04.1984 god., gde je završio osnovnu i srednju školu kao i medicinski fakultet . Nakon završenih studija medicine, zaposlio se i specijalizirao na očnoj klinici u Nišu. Od početka svoje specijalizacije a i tokom svog specijalističkog staža , dr Marko Zlatanović je svu svoju energiju usmerio ka Vitreoretinalnoj hirurgiji, oblasti oftalmologije koja se bavi lečenjem komplikacija na zadnjem delu oka. Tokom specijalizacije dr Marko Zlatanović je bio dobitnik brojnih stipendija raznih evropskih udruženja za edukacije u inostranstvu. Tako da je stipendista i EVRS-a (evropskog udruženja vitreoretinalnih hirurga, ESCRS-a (evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju ) SOE-a (Evropskog udruženja oftalmologa).

Dr Marko Zlatanović je pored već navedenih udruženja član i Američke Akademije oftalmologa. Pored evropskih i svetskih član je i udruženja oftalmologa i glaukomatologa Srbije.

Doktor Marko Zlatanović je svoju posvećenost vitreoretinalnoj hirurgiji pokazao od samog starta svoje oftalmološke edukacije. Edukovao se u Evropskoj školi vitreoretinalne hirurigje u Bremenu kod Dr Claus Lucke-a, boravio je 2 godine u “Miloš” klinici u Beogradu i učio uz Prof. dr Ferenc Kuhn-a, dr Zorana Tomića i dr Charalampos Livir Relatos-a, svetski priznatih hirurga. Provodi tri meseca u Kliničkom centru u Beogradu gde usavršava stečena znanja iz vitreoretinalne hirurgije uz dr P.Paovića i docenta dr D.Vukovića. Jedan deo edukacije u trajanju od dva meseca proveo je u Atini kod dr Charalampos Rekaltos-a, gde je u Athes Eye Hospital-u, jednoj od najboljih Evropskih bolnica učio najmodernije tehnike vitreoretinalne hirurgije.

Tokom svoje edukacije dr Marko Zlantavović je boravio na Kolumbija univerzitetu u New York-u kod Prof. Stenly Chang-a i Profesora Tongalp Tezel-a, jednih od najpoznatijih svetskih vitreoretinalnih hirurga kao i izumitelja najvažnijih delova ove hirurške tehnike. Tokom boravka na Harkness Eye Institutu Kolumbija univerziteta u New York-u, radio je na brojnim naučno istraživačkim projektima i asistirao je u brojnim operacijama.

Dr Marko Zlatanović je na univerzitet Kolumbija otišao kao stipendista Američkog udruženja retinalnih hirurga koje omogućava ne-američkim doktorima da se u periodu od dva meseca usavršavaju na jednom od najprestižnijih univerziteta na svetu i svakako jednoj od najvećih i najboljih očnih klinika na svetu.

Danas, iako dosta mlad ali sa velikim hirurškim iskustvom, dr Marko Zlatanović je šef vitreoretinalnog odeljenja na Klinici Maja.

Dr Marko Zlatanović je pored Klinike Maja zaposlen i u Kliničkom Centru Niš, gde je uveo brojne novine u hirurškom lečenju očnog dna. Uveo je bezšavnu hirurgiju tj. operacije na 23Ga i 25Ga, nakon kojih nije potrebno ušivanje i oporavak pacijenata je znatno brži. Takodje, dr Marko Zlatanović je prvi koji je uveo hirurgiju žute mrlje u Kliničkom Centru Niš. Posebno bi želeli da istaknemo operacije sklerelnih fiksacija sočiva kod pacijenata koji nemaju zonularnu podršku (nedostatak materijala koji drži prirodno sočivo na mestu) koje dr Zlatanović sa uspehom izvodi.

Uža specijalnost mu je hirurgija pacijenata obolelih od šećerne bolesti kao i medikamentozno i lasersko lečenje istih.

Autor je i izlagač brojnih radova na kongresima u zemlji i inostranstvu. Redovni je učesnik Evropskog kongresa za retinu (Euretina) kongresa američke akademije kao i ESCRSa i EVRS kongresa.

U slobodno vreme bavi se trčanjem i strastveni je skijaš. Istrčao je vise polumaratona. Oženjen je i otac jednog dečaka.