R.br.Vrsta UslugeCena
1Prvi osnovni oftalmološki pregled2500
2Kontrolni oftalmološki pregled2000
3Pregledi dece do 7 godina3000
4Tonometrijska krivulja u oftalmologiji 1200
5Tonografija i gonioskopija 1300
6Perimetrija2500
7Merenje intraokularnog pritiska 300
8Ispitivanje u smislu glaukoma 10000
9Tonometrija800
10Biometrija (A - scan)4000
11Biometrija (B - scan)5000
12Predoperativni pregled kod operacije katarakte9000
13Pregled kod pseudofakije 2000
14Keratometrija 1200
15Ispiranje suznih kanala kod dece 5000
16Ispiranje suznih kanala kod odraslih3000
17Sondiranje suznih kanala kod dece 12500
18Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace kod dece 5000
19Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace - odrasli 3000
20Pregled staklom sa tri ogledala2000
21Periferni pregled očnog dna3000
22Ušivanje konjunktive 8000
23Ušivanje sklere 3000
24Pahimetrija1200
25Aplikacija triamcinolona peribulbarno4000
26OCT4000
27Kontrolni OCT2000
28Fotofundus2000
29Autoflorescenca FAF5000
30Predoperativni pregled za lasersko skidanje dioptrije9000
31Kornealna topografija 6000
32Kontrolna kornealna topografija 4000
33Pregled konsultanata 4000
Intervencije
34LFK Barrage18000
35Panretinalna LFK25000
36YAG laser kapsulotomija6000
37YAG laser iridotomija15000
38Selektivna laser trabekulopatija SLT25000
39Anti VEGF30000
40Anti VEG - naredna terapija24000
41Aplikacija lucentisa EILEA130000
R.brVrsta uslugeCena u eurima (dinarska protivvrednost na dan uplate)
1Kapci, operacija entropiuma 300
2Kapci, operacije ektropiona300
3Odstranjivanje tumora kapaka 300
4Kapci, ekskohleacija halaciona 150
5Kapci, obrada rane kapaka 150
6Zatezanje opuštenih kapaka obostrano800
7Ptoza kapaka300-600
8Pterygium200
9Xanthelasma300
10UZ operacija katarakte sa ugradnjom lOL-a 550-850
11Aspiracija sočivnih masa 600
12Sekundarna implantacija lOL-a600
13Glaukom, antiglaukomatozne operacije 600
14Očna jabučica, enukleacija sa ugradnjom magneta600
15Obrada perforativne povrede očne jabučice 600
16Lasersko skidanje dioptrije na jednom oku550
17Cross Linking600
18Kombinovana Cross linking + PRK1000
19Operacija strabizma 600
20Ugradnja faknog IOL 1400
21Ugradnja multifokalnog IOL1400
22Ugradnja toričnog IOL1200
23Dakriocistorinostomija 1400
24Vitrektomija 1800-2500
25Vađenje silikonskog ulja 800
26Zamena silikonskog ulja1000