R.br.Vrsta UslugeCena
1Pregled profesora2500
2Prvi osnovni oftalmološki pregled2000
3Kontrolni oftalmološki pregled1500
4Pregledi dece do 7 godina3000
5Tonometrijska krivulja u oftalmologiji 1200
6Tonografija i gonioskopija 1300
7Perimetrija2500
8Merenje intraokularnog pritiska 300
9Ispitivanje u smislu glaukoma 10000
10Tonometrija800
11Biometrija (A - scan)4000
12Biometrija (B - scan)5000
13Predoperativni pregled kod operacije katarakte9000
14Pregled kod pseudofakije 2000
15Keratometrija 1200
16Ispiranje suznih kanala kod dece 5000
17Ispiranje suznih kanala kod odraslih3000
18Sondiranje suznih kanala kod dece 12500
19Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace kod dece 5000
20Ekstrakcija stranog tela iz rožnjace - odrasli 3000
21Pregled staklom sa tri ogledala2000
22Periferni pregled očnog dna3000
23Ušivanje konjunktive 8000
24Ušivanje sklere 3000
25Pahimetrija1200
26Aplikacija triamcinolona peribulbarno4000
27OCT4000
28Kontrolni OCT2000
29Fotofundus2000
30Autoflorescenca FAF5000
31Predoperativni pregled za lasersko skidanje dioptrije9000
32Kornealna topografija 6000
33Kontrolna kornealna topografija 4000
34Pregled konsultanata 4000
Intervencije
35LFK Barrage18000
36Panretinalna LFK25000
37YAG laser kapsulotomija6000
38YAG laser iridotomija15000
39Selektivna laser trabekulopatija SLT25000
40Anti VEGF30000
41Anti VEG - naredna terapija24000
42Aplikacija lucentisa EILEA130000
R.brVrsta uslugeCena u eurima (dinarska protivvrednost na dan uplate)
1Kapci, operacija entropiuma 300
2Kapci, operacije ektropiona300
3Odstranjivanje tumora kapaka 300
4Kapci, ekskohleacija halaciona 150
5Kapci, obrada rane kapaka 150
6Zatezanje opuštenih kapaka obostrano800
7Ptoza kapaka300-600
8Pterygium200
9Xanthelasma300
10UZ operacija katarakte sa ugradnjom lOL-a 550-850
11Aspiracija sočivnih masa 600
12Sekundarna implantacija lOL-a600
13Glaukom, antiglaukomatozne operacije 600
14Očna jabučica, enukleacija sa ugradnjom magneta600
15Obrada perforativne povrede očne jabučice 600
16Lasersko skidanje dioptrije na jednom oku550
17Cross Linking600
18Kombinovana Cross linking + PRK1000
19Operacija strabizma 600
20Ugradnja faknog IOL 1400
21Ugradnja multifokalnog IOL1400
22Ugradnja toričnog IOL1200
23Dakriocistorinostomija 1400
24Vitrektomija 1800-2500
25Vađenje silikonskog ulja 800
26Zamena silikonskog ulja1000