Dijabetesna retinopatija

Dijabetes može da utiče na vid. Ako patite od dijabetesa (Diabetes mellitus) Vaš organizam ne koristi i ne skladišti šećer pravilno. Visoke vrednosti šećera mogu da oštete krvne sudove u mrežnjači, sloj nervnog tkiva unutar oka koje je osetljivo na svetlo i koje šalje slike mozgu. Oštećenje krvnih sudova u mrežnjači naziva se dijabetesna retinopatija.

Dijabetes utiče na sposobnost organizma da koristi i skladišti šećer (glukozu) . Bolest karakteriše previše šećera u krvi , koji može prouzrokovati štetu celom telu , uključujući i oči .

U osnovi bolesti dolazi do oštećenja normalnih krvnih sudova što onemogućava normalnu prokrvljenost i ishranu mrežnjače. Boreći se protiv toga, organizam stvara nove nekvalitetne krvne koji su skloni propustanju tečnosti i krvi u okolno tkivo. Dolazi do stvaranja ožiljaka i traka (membrana) na površini mrežnjače što može uzrokovati i pojavu ablacije retine.
Krvni sudovi mogu da se stvaraju i šire ka dužici, što dovodi do pojave sekundarnog, komplikovanog glaukoma.

Simptomi dijabetesne retinopatije

U ranim stadijumima dijabetesne retinopatije ne moraju da budu prisutni nikakvi simptomi i promene u kvalitetu vida, ali u kasnijim stadijumima oštećenja na očnom dnu mogu da dovedu do značajnog gubitka vida.

 -Nekada se kao prvi simptomi javljaju zamućenja u staklastom telu koja pacijent vidi u vidnom polju
– Gubitak dela vidnog polja koji nastaje zbog krvavljenja u oku
– Smanjenje „noćnog“ vida
– Slabiji centralni vid (što pacijent primeti prilikom čitanja) kada promene zahvate makulu (žutu mrlju).

Novonastale deformacije posmatranih objekata, smanjenje vidne oštrine, otežano čitanje i rad na blizinu  mogu da ukažu na moguća oštečenja u žutoj mrlji (makuli) i moguće postojanje edema makule kod dijabetesne retinopatije.

U uznapredovaloj fazi bolesti javlja se gubitak vida ili zbog obimnog krvavljenja u staklastom telu, ili zbog ablacije retine.

Ako ste dijabetičar, možete sprečiti ili usporiti razvoj dijabetesne retinopatije pridržavajući se sledećih saveta:

– Uzimajući svoj propisani lek
– Držeći se vašoj ishrani
– Redovno vežbanje
– Kontrola visok krvni pritisak
– Izbegavanje alkohola i pušenje

Šta je uzrok za dijabetesne retinopatije?

U osnovi bolesti dolazi do oštećenja normalnih krvnih sudova što onemogućava normalnu prokrvljenost i ishranu mrežnjače. Boreći se protiv toga, organizam stvara nove nekvalitetne krvne koji su skloni propustanju tečnosti i krvi u okolno tkivo. Dolazi do stvaranja ožiljaka i traka (membrana) na površini mrežnjače što može uzrokovati i pojavu ablacije retine

Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) izaziva gubitak vida u sledećim slučajevima:

 • Krvarenje u staklastom telu. Osetljivi novi krvni sudovi mogu da krvare u staklastom telu (vitreusu), providnoj gelastoj supstanci koja ispunjava središnji deo oka. Ako krvarenje nije obilno, osoba može da vidi samo nekoliko novih, tamnih plutajućih mrlja. Obilno krvarenje može da blokira vid u potpunosti.
  Da bi se krv reapsorbovala biće potrebni dani, meseci pa možda čak i godine, u zavisnosti od količine krvi koja je prisutna. Ukoliko se krv ne povuče u roku od najmanje 6 meseci, preporučuje se operativno uklanjanje (vitrektomija).
  Krvarenje u staklastom telu ako nije praćeno odljubljenjem mrežnjače ne može da izazove trajni gubitak vida. Kada se krvarenje zaustavi, vid može da se povrati, osim ako makula nije oštećena.
 • Trakciono odvajanje mrežnjače. Kada postoji proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR), ožiljno tkivo koje se dovodi u vezu sa neovaskularizacijom, može da se skupi, brazdajući i odvajajući mrežnjaču od njene podloge. Makularno brazdanje može da izazove deformisani vid. Dosta teži gubitak vida može da nastane ako je makula ili ako su veliki delovi mrežnjače odvojeni.
  Neovaskularni glaukom. Ponekad opsežno zatvaranje krvnih sudova mrežnjače može da dovede do stvaranja novih, patoloških krvnih sudova na dužici oka (obojeni deo oka) i na drenažnim kanalima u prednjem delu oka. Ovo može da blokira normalan protok tečnosti iz oka. Pritisak u oku raste, i dolazi do neovaskularnog glaukoma, teške bolesti oka koja izaziva oštećenje očnog živca.

Postoje dve vrste dijabetesne retinopatije: neproliferativna dijabetesna retinopatija (NPDR) i proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR).

 •  Neproliferativna dijabetesna retinopatija (NPDR) je prvi stadijum dijabetesne retinopatije. U ovom stadijumu, mali krvni sudovi (kapilari) unutar mrežnjače propuštaju krv ili tečnost. Propuštanje tečnosti izaziva oticanje mrežnjače ili stvaranje naslaga koje se zovu eksudati. Većina ljudi koja pati od dijabetesa ima blaži oblik neproliferativne dijabetesne retinopatije (NPDR) koja uglavnom ne utiče na njihov vid. Kada je vid ugrožen radi se o edemu makule, makularnoj ishemiji, ili i o jednom i drugom.
 • Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) se javlja kada se patološki krvni sudovi (neovaskularizacija) razvijaju na površini mrežnjače ili vidnog živca. Glavni uzrok proliferativne dijabetesne retinopatije(PDR) je zatvaranje krvnih sudova mrežnjače, koje sprečava pravilan protok krvi. Mrežnjača na to reaguje tako što razvija nove krvne sudove pokušavajući da snabde krvlju delove gde su izvorni krvni sudovi zatvoreni.

Proliferativna dijabetesna retinopatija (PDR) može da dovede do mnogo težeg gubitka vida od neproliferativne dijabetesne retinopatije (NPDR) jer utiče i na centralni i na periferni vid.

Rizične grupe za nastanak dijabetesne retinopatije su:

 • Dijabetes
 • Rasa –  Lationoamerikanci i Afroamerikanci imaju veći rizik za razvoj dijabetesne retinopatije.
 • Medicinska oboljenja –  Ljudi koji boluju od drugih medicinskih oboljenja, kao što su visok pritisak i visok nivo holesterola imaju veći rizik za nastanak dijabetesne retinopatije.
 • Trudnoća

Kako se otkriva dijabetesna retinopatija?

Oftalmološki pregled je najbolji način da se uoče promene unutar oka:
 • Istorija pacijenta da odredi problem vida, prisustvo dijabetesa i drugih zdravstvenih problema koji mogu uticati na vid
 • Merenja oštrine vida
 • Refrakcija da se utvrdi da li se dioptrija promenila
 • Evaluacija strukture oka,  uključujući evaluaciju mrežnjače na proširene zenice
 • Merenje očnog pritiska

Dodatni testovi mogu da uključuju:

 • Fotografiju Retine ili topografija – trenutno stanje mrežnjače
 • Fluoresceinska angiografija – procenu rasta abnormalnih krvnih sudova

Kako se leči dijabetesna retinopatija?

Najbolja metoda je sprečiti razvoj dijabetesne retinopatije što je više moguće. Redovno proveravanje šećera u krvi će znatno umanjiti dugoročni rizik od gubitka vida usled dijabetesne retinopatije. Ako postoje problemi sa visokim krvnim pritiskom i bubrezima, oni moraju da se leče.
Veoma važna laboratorijska analiza je određivanje glikozilisanog hemoglobina (HbA1C). HbA1C predstavlja srednju vrednost šećera u krvi u toku tromesečnog perioda i važan je pokazatelj uspešnosti ili neuspešnosti glikoregulacije.
Lečenje lekovima
Injekcija anti-VEGF leka koja se ubrizga u oko može da spreči razvoj novih krvnih sudova i dalja krvarenja. VEGF je neophodan oku da stvori nove krvne sudove i primena anti-VEGF leka izaziva regresiju ovih osetljivih patoloških krvnih sudova. Ponekad mogu da se koriste i kortikosteroidi kod ovakvog lečenja.
Intervencija laserom
Intervencija laserom se preporučuje ljudima koji pate od dijabetesne retinopatije, edema makule i neovaskularnog glaukoma.
Kod edema makule, laser se centrira na oštećenu mrežnjaču u blizini makule da smanji propuštanje tečnosti. Osnovni cilj lečenja je da se spreči dalji gubitak vida. Ljudi koji imaju zamućen vid usled edema makule ne mogu da povrate normalan vid, mada je u nekim slučajevima moguće da dodje do delimičnog poboljšanja.
Kod proliferativne dijabetesne retinopatije, laser se centrira na sve delove mrežnjače osim na makulu. Ova metoda se zove panretinalna fotokoagulacija i izaziva skupljanje novih patoloških krvnih sudova i najčešće ih sprečava da se razvijaju nadalje. Takodje, smanjuje mogućnost pojave krvarenja u staklastom telu i odlubljenja mrežnjače.
Ponekad je neophodno uraditi intervenciju laserom u više navrata.
Vitrektomija. Kod uznapredovalog stadijuma proliferativne dijabetesne retinopatije, Vaš oftalmolog može preporučiti vitrektomiju. Kod ove mikrohirurške metode, koja se obavlja u operacionoj sali, staklasto telo ispunjeno krvlju se uklanja i zamenjuje providnim rastvorom. Vaš oftalmolog može sačekati nekoliko meseci i videti da li će se krvarenje spontano povući pre nego što obavi vitrektomiju.
Vitrektomija najčešće sprečava dalja krvarenja tako što otkloni patološke krvne sudove koji izazivaju krvarenja. Ako se mrežnjača odvojila, vitrektomijom može da se vrati na svoje mesto. Ovakva operacija bi trebalo da se obavi pravovremeno jer deformacija makule ili
trakciono odvajanje mrežnjače mogu da dovedu do trajnog gubitka vida. Što je duže makula deformisana ili van svog položaja, to je gubitak vida teži.
Ako patite od dijabetesa, važno je da znate da u današnje vreme, uz pomoć naprednih metoda dijagnostike i lečenja, mali procenat ljudi obolelih od dijabetesne retinopatije ima ozbiljne probleme sa vidom. Pravovremeno otkrivanje dijabetesne retinopatije je najbolji način da se spreči gubitak vida.
U razvijenim zemljama sveta, danas se, čovek sa dijabetesom ne smatra bolesnim, jer se smatra da su lečenje i metabolička kontrola ove bolesti veoma uznapredovali.
Vi možete znatno smanjiti rizik od gubitka vida tako što ćete redovno proveravati šećer u krvi, krvni pritisak i odlaziti na preglede kod oftalmologa.
Nagle promene šećera u krvi mogu da izazovu promene u vidu kod oba oka, čak i kada nema retinopatije.
Trebalo bi redovno da idete na očne preglede ako imate promene u vidu koje:
– Utiču na jedno ili oba oka
– Traju duže od nekoliko dana
– Nisu povezane sa promenom vrednosti šećera u krvi.
Pacijenti koji imaju promene na očnom dnu uzrokovane šećernom bolešću potrebno je da dolaze na kontrolne preglede kod oftalmologa na 3-6 meseci.