Indikovan oftalmološki pregled

Indikovani oftalmološki pregled se radi po preporuci oftalmologa:

 • Merenje očnog pritiska bezkontaktnim tonometrom
 • Pregled i dijagnostika glaukoma
 • Biometrija – merenje dužine oka
 • Perimetrija – kompjuterizovano vidno polje
 • Kornealna topografija
 • A-scan – ultrazvuk oka (merenje dužine oka)
 • B-scan – ultrazvuk oka
 • OCT (optička koherentna tomografija)
 • Pregled prednjeg segmenta oka
 • Ispitivanje očnog dna
 • Ispitivanje kolornog vida – Išihara test
 • Fluorosceinska angiografija (FAG)
 • Goniokopija
 • Kaver test
 • Širmer test
 • Egzoftalmometrija po Hertelu
 • Pahimetrija