Doc. dr Maja Živković

Maja Živković, rođena Zlatanović, rođena je 21.08.1981. godine u Nišu.. Medicinski fakultet u Nišu upisala je 2000. godine sa maksimalnih 100 poena na prijemnom ispitu. Juna 2006. godine je diplomirala u roku sa prosečnom ocenom 10.00.

Proglašena je za najboljeg studenta medicine za 2005. godinu, zatim za najbolje diplomiranog studenta na Medicinskom fakultetu u Nišu za 2005/2006. godinu. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Nišu kao najbolje diplomirani student Univerziteta u Nišu u školskoj 2005/2006. godini.

Bila je stipendista Vlade Republike Srbije, zatim Grada Niša, kao i Ministarstva za nauku i tehnologiju, a na poslednjoj godini je bila i jedan od 300 stipendista Vlade samo za najbolje studente u zemlji.

Od 2007. godine zapošljena je na Klinici za očne bolesti KC Niš. Juna meseca 2014. godine položila je specijalistički ispit iz oftalmologije sa najvećom ocenom.

Autor je i koautor u 57 radova koji su objavljeni u stručnim časopisima ili izlagani na kako domaćim, tako i stranim kongresima. Bila je predavač po pozivu na nekoliko internacionlih kongresa. Dobitnik je nagrade profesora doktora Ljiljana Zergollern i Kresimir Čupak fondacije za najbolji naučni rad mladih oftalmologa na devetom kongresu CSCRS – Hrvatskog udruženja oftalmoloških hirurga za kataraku i refraktivnu hirurgiju.

Član je AAO – Američke Oftalmološke Akademije, ISRS – Internacionalnog udruženja za refraktivnu hirurgiju, SOE – Europskog udruženja oftalmologa, ESCRS- Evropskog društva hirurga za kataraktu i refraktivnu hirurgiju i Udruženja glaukomatologa Srbije.

U sklopu svog stručnog usavršavanja boravila je: 2 meseca u Athens Eye bolnici, kod mentora dr Charalampos Livir Rallatos, mesec dana na Univerzitetskoj klinici u Tubbingenu, Nemačka, mentor prof. dr Bartz-Schmidt, kao i mesec dana na Vojnomedicinskoj akademiji. Završila je kurs iz oblasti Vitreoretinalne hirurgije na MTS WETLAB-u u Sofiji.

Kao dobitnik stipendije SOE – Europskog udruženja oftalmologa boravila je mesec dana na Institute of vida & optike, Univerziteta na Kritu, mentor prof. dr I. Pallikaris i prof. dr G. Kymionis, koji predstavljaju vodeće refraktivne hirurge i jedne od najuticajnijih oftalmologa sveta.