Dr Nevena Micić

Prim. Dr Nevena Micić je rođena 10.11.1967. godine u Lebanu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Lebanu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Nišu završila je 1997. godine sa prosekom 8,23.

Specijalistički staž iz oftalmologije obavila je u Očnoj klinici Kliničkog Centra u Nišu i u Domu Zdravlja u Nišu, gde je bila zapošljena u periodu od 01.06.2000 do 31 05.2003. godine.

Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 27.02.2004. godine sa odličnim uspehom na Očnoj klinici Medicinskog fakulteta u Nišu.

Od 16.04.2004.godine radi kao oftalmolog u Ordinaciji ”Prof. Dr Gordana Zlatanović”, Centar za vid Maja u Nišu. 2007 godine. završila je kurs Škole ultrazvuka u Beogradu a 29.01.2015 god. dobija zvanje primarijus.

U toku profesionalnog rada edukovala se učestvovanjem u programima kontinuirane medicinske edukacije i aktivno učestvovala na mnogim stručnim skupovima, kongresima i konferencijama.

Autor je i koautor 29 radova iz oblasti oftalmologije (14 autorskih i 15 koautorskih radova). Stručne radove izdavala je u zbornicima radova stručnih kongresa na kojima je učestvovala.

Redovno posećuje evropske oftalmološke kongrese pre svega evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (European Society of Cataract and Refractive Surgery).

U svakodnevnom radu bavi se između ostalog kontaktologijom , ultrazvučnom dijagnostikom,pripremom pacijenata za operaciju katrakte ,ili za lasersko skidanje dioptrije. Uključena je u najsavremenije dijagnostičke procedure kao što su OCT, perimetrija, Pentakam, FA očnog dna. Zahvaljujući tome neposredno je uključena u preventivi, dijagnostici i lečenju svih očnih oboljenja.

– Član je društva kontaktologa Srbije

– Član je Udruženja oftalmologa Srbije

– Član je Srpskog lekarskog društva