Dr Saša Novak

Saša Novak, doktor oftalmologije u Klinici MAJA, rođen je 12.10.1973. godine. Medicinski fakultet u Nišu upisao je oktobra 1992. godine. Dobitnik je Povelje Univerziteta za najbolji postignut uspeh na I godini studija, dok je na završnoj godini bio izabran za studenta prodekana. Diplomirao je u roku sa prosečnom ocenom 10,00 i stekao zvanje doktora opšte prakse.

Magistarsku tezu sa temom „Neki biohemijski aspekti očne vodice pacijenata sa kataraktom“ odbranio je 2010. godine. Oftalmologiju je specijalizirao na Očnoj klinici niškog kliničkog centra, u periodu od aprila 2000. godine do juna 2006. godine.

U cilju stručnog usavršavanja iz oblasti hirurgije zadnjeg segmenta oka proveo je 6 meseci tokom 2007. godine na Institutu za očne bolesti „Prof. Đorđe Nešić” u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije.

Godine 2003. stručno se usavršavao iz oblasti skrininga dijabetesne retinopatije u Engleskoj, u zdravstvenoj ustanovi Heartlands hospital Birmingham.

Nova znanja i iskustvo u oblasti oboljenja i hirurgije bolesti zadnjeg segmenta oka sticao je 2008. godine na Univerzitetu Inselspital u Bernu, a nakon toga se dodatno stručno usavršavao u Berlinu 2011. godinena očnoj klinici Charite Virchow.

Kao član Lekarske komore Srbije, od 2000. godine radi kao oftalmolog na Očnoj klinici niškog kliničkog centra. Od marta 2011. godine kao oftalmolog brine o pacijentima Specijalne očne bolnice Klinika MAJA.

U brojnim domaćim i inostranim publikacijama dao je svoj naučni doprinos razvoju oftalmološke teorije i prakse.