Dr Vesna Stojković

Rođena 08.03.1980. god. u Prištini. U radnom odnosu u Klinici Maja od 01. septembra 2014. god.

Dr Vesna je završila srednju medicinsku školu 1998 god. u Prištini, diplomirala na medicinskom fakultetu u Nišu marta 2006. god.

Specijalistički staž iz oftalmologije započela 2009. godine na Očnoj klinici u Nišu, a završila 2013. godine.

Član je lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Udruženja oftalmologa Srbije.

Aktivno učestvuje na kongresu oftalmologa Srbije (2014. god. – Novi Sad sa poster prezentacijom, 2015. god. – Subotica sa usmenom prezentacijom) i kao koautor u drugim radovima i učestvuje na inostranim oftalmološkim kongresima.

Njena glavna oblast interesovanja je pedijatrijska oftalmologija. U svakodnevnom radu bavi se , između ostalog, ultrazvukom i pripremom pacijenata za operaciju katarakte , lasersko skidanje dijoptrije i operacije strabizma.

– Member of the Serbian Medical Chamber

– Member of the Ophthalmologists Association of Serbia

– Member of the Serbian Medical Society