Prof. Dr Gordana Zlatanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1980. godine kao student generacije Univerziteta u Nišu. Magistarsku tezu pod nazivom "Iridociklitis i reumatske bolesti-klinička i imunološka ispitivanja" odbranila je 1986. godine. Specijalistički ispit iz predmeta oftalmologija položila je sa odličnom ocenom 1988. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Retinalni vaskulitis" uspešno je
odbranila 1990.

Redovni je profesor Medicinskog fakuleta u Nišu i šef katedre za oftalmologiju.

Više od 300 napisanih naučnih radova i stručnih knjiga su dokaz posvećenosti prof. dr Zlatanović i stalnog traganja za novim saznanjima u oblasti očnih bolesti i lečenja. Predavač je po pozivu na mnogobrojnim svetskim i domaćim kongresima. Autor i koautor deset stručnih knjiga od koji su najvažnije „Oftalmologija“ za studente medicine, „Sistemske bolesti i oko“ i „Uveitisi – dijagnostički i terapijski pristup“. Recezent je stručne literature iz oblasti oftalmologije, a neke od značajnih su i „Medijatori inflamacije u proliferativnoj vitreopatiji“ dr M. Vukosavljevića i „Oftalmologija“ beogradskih autora.

Član je stručne komisije za oftalmologiju pri vladi Republike Srbije. Takođe je član Evropskog udruženja EVER, Evropskog udruženja ESCRS (katarakta i refraktivna hirurgija), kao i član AAO (Američke Oftalmološke Akademije). Predsednik je Komisije za specijalistički ispit iz oftalmologije i bila je mentor u više od dvadeset master i deset doktorskih disertacija.

Sa preko 20.000 operacija katarakte smatra se jednom od vodećih specijalista oftalmologije, kako u Srbiji tako i u regionu. Uže polje interesovanja su joj Uveitisi, povezanost sistemskih bolesti sa okom, kao i najsavremenije operacije prednjeg segmenta oka, fakoemulzifikacija sa ugradnjom
intraokularnih sočiva.