R.brVrsta UslugeCena
1Prvi osnovni oftalmološki pregled3000 rsd
2Kontrolni oftalmološki pregled2500 rsd
3Pregled vitreoretinalnog hirurga4000 rsd
4Pregledi dece do 7 godina3000 rsd
5Tonometrijska krivulja u oftalmologiji 1200 rsd
6Tonografija i gonioskopija1300 rsd
7Perimetrija2500 rsd
8Merenje intraokularnog pritiska 300 rsd
9Ispitivanje u smislu glaukoma 10000 rsd
10Biometrija (A - scan)4000 rsd
11Biometrija (B - scan)5000 rsd
12 Predoperativni pregled kod operacije katarakte sa terapijom12000 rsd
13Pregled kod pseudofakije2500 rsd
14Ispiranje suznih kanala kod odraslih3000 rsd
15Kućna poseta5000 rsd
16FAG20000 rsd
17Shirmer test1200 rsd
18Kolorni vid1200 rsd
19Hertel1200 rsd
20Davanje mišljenja za telesno oštećenje - konzilijani pregled5000 rsd
21Sondiranje suznih kanala kod dece 12500 rsd
22Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače kod dece 5000 rsd
23Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače - odrasli 3000 rsd
24Pregled staklom sa tri ogledala3000 rsd
25Pregled periferije očnog dna3000 rsd
26Ušivanje konjunktive 8000 rsd
27Ušivanje sklere 3000 rsd
28Pahimetrija1200 rsd
29Aplikacija triamcinolona peribulbarno4000 rsd
30OCT: makule4000 rsd
31OCT : PNO4000 rsd
32Fotofundus2000 rsd
33Autoflorescenca5000 rsd
34Predoperativni pregled za lasersko skidanje dioptrije9000 rsd
35Kornealna topografija 6000 rsd
36Kontrolna kornealna topografija4000 rsd
37Pregled konsultanata 4000 rsd
Intervencije
38LFK Barrage25000 rsd
39Panretinalna LFK25000 rsd
40YAG laser kapsulotomija10000 rsd
41YAG laser iridotomija25000 rsd
42Anti VEGF24000 rsd
43Selektivna laser trabeculoplastika - SLT25000 rsd
44Aplikacija EYLEA intravitalno130000 rsd
R.brVrsta uslugeCena
1Kapci, operacija entropiuma 72000 rsd
2Kapci, operacije ektropiona72000 rsd
3Odstranjivanje tumora kapaka 72000 - 12000 rsd
4Kapci, ekskohleacija halaciona 18000 rsd
5Kapci, obrada rane kapaka 24000 - 60000 rsd
6Zatezanje opuštenih kapaka obostrano96000 rsd
7Ptoza kapaka72000 - 12000 rsd
8Pterygium36000 rsd
9Xanthelasma36000 rsd
10UZ operacija katarakte sa ugradnjom lOL-a 66000 - 102000 rsd
11Aspiracija sočivnih masa 72000 rsd
12Sekundarna implantacija lOL-a72000 rsd
13Glaukom, antiglaukomatozne operacije 72000 rsd
14Enukleacija očne jabučice sa ugradnjom magnetnog implanta180000 rsd
15Obrada perforativne povrede očne jabučice 72000 – 180000 rsd
16Lasersko skidanje dioptrije na jednom oku60000 rsd
17Cross Linking72000 rsd
18Kombinovana Cross linking + PRK120000 rsd
19Operacija strabizma kod odraslih96000 rsd
20Operacija strabizma kod dece168000 rsd
21Ugradnja Premium monofokalnog IOL114000 rsd
22Ugradnja faknog IOL 240000 rsd
23Ugradnja multifokalnog IOL168000 rsd
24Ugradnja toričnog IOL144000 - 168000 rsd
25Dakriocistorinostomija 180000 rsd
26Vitrektomija 216000 - 300000 rsd
27Vađenje silikonskog ulja 120000 rsd
28Zamena silikonskog ulja144000 rsd