Strabizam

Šta je strabizam?

Starbizam (razrokost) predstavlja anomaliju položaja očiju i binokularnog vida. Binokularni vid se formira oko trećeg meseca života, za to je potreban normalan oblik i položaj oka, oko bez refrakcione anomalije uz očuvanu anatomiju i funkciju mišića pokretača oka.

Ako se javi bilo koji poremećaj u ranom detinjstvu, poremeti se binokularni vid, oko koje ne fiksira “beži”, “skreće”, a ako je prepreka na oba oka javiće se i nistagmus (brzi, nevoljni pokreti očiju) sa dubokom slabovidošću.

Postoji više podela razrokosti. Jedna od osnovnih je podela na “prateću” (konkomitirajuću) i paralitičku. Bez obzira na uzrok i vreme javljanja razrokost je problem čijem lečenju treba što pre pristupiti. Ponekad je za razrokost odgovorno i postojanje dioptrije. Prepisivanje odgovarajućih naočara problem smanjuje ili u potpunosti rešava.

Često nas roditelj pitaju: Hoće li naočare pomoći mom detetu?

Neka deca imaju unutrašnje skretanje oka (ukrštene oči) i to je striktno zbog dalekovidosti (akomodativna ezotropija). Oni moraju da koriste dodatnu moć fokusiranja kako bi jasno videli. Bez naočara, jedno ili oba oka skreću ka unutra. Korektivna stakla opuštaju ovu moć dodatnog fokusiranja tako da oči ostaju pravo. Kod dece koja imaju povremeno skretanje jednog oka ka spolja, kada su umorna mogu imati koristi od naočara sa minusnom snagom koje im pomažu da zadrže svoje oči pravo.

Šta je Ambliopia?

Ambliopia ili kako se još ponekad naziva i “lenje oko” ali je više nego samo problem sa očima. Deo mozga zadužen za vid je potisnut i vid se zapravo smanjuje na oku koje se ne koristi. Postoje različiti uzroci ambliopije:

– Neusklađenosti očiju sa jednim okom koje se neispravno koristi
– Potreba za naočarima zbog dioptrije koja nije korigovana
– Naočare su potrebne jer je jedno oko van fokusa
– Prisustvo katarakte (neprozirnosti sočiva unutar oka) kojom se narušava pravilno fokusiraju svetlosnog zraka na zadnjem delu oka , sprečavajući razvoj dobrog vida za to oko.
– Spušten ili uvećan kapak koji pokriva zenicu i blokira vid u tom oku.

U nekim slučajevima može biti više od jednog uzroka.

Kako se leči Ambliopia?

Lečenje je teže i manje efikasnije sa decom starijom uzrasta 9 ili 10 godina . Ako se vašem detetu dijagnostikuje ambliopija , biće organizovan individualni aktivni program lečenja. Taj program može da podrazumeva jedno ili više od sledeće pomenutog: naočare, terapija flasterom/okluzija, kapi za oči koje koje šire zenicu, a u nekim slučajevima i kontaktna sočiva.

Okluzivna terapija/terapija uz pomoć flastera
U cilju poboljšanja vida vašeg deteta, može vam biti naloženo dastavljate okluziju na oko. Okluzija je uobičajeni metod lečenja različitih tipova ambliopije. Ovaj tip gubitka vida ne može biti korigovan samo uz pomoću naočara ili hirurški. Tretman je efikasan kada primorava dete da koristi ” lenje oko” tako što se stavlja okluzija na zdravo oko. Okluzija je najefikasnija kod male dece, ali takođe može pomoći poboljšanju vida u ranim tinejdžerskim godinama. Nelečena, ambliopia se ne može povratiti, a gubitak vida postaje trajan. Jasne instrukcije, razumna očekivanja, strpljenje i doslednost delovi su sveobuhvatnog pristupa lečenja oka vašeg deteta.

Sva deca koja stavljaju okluziju imaju slične probleme. Neprijatno je i ponekad teško da se prilagode nošenju flastera. Vaše dete ne može dobro videti u početku, a to može biti zastrašujuće. Međutim, to ne boli, i ne oštećuje normalno oko vašeg deteta. To je najbolja stvar da sačuva vid za ceo život.

Hirurško lečenje
Razrokost se uspešno leči i hirurškim putem. Operacije se rade u opštoj anesteziji kod dece a u lokalnoj anesteziji kod odraslih.

Da bi shvatili na kojim principima se zasniva operacija razrokosti moramo znati da svako oko ima sest ocnih misica koji kontrolisu pokrete oka.Da bi oko bilo u pravilnom polozaju da ne bi skretalo,svi oni moraju biti u ravnotezi.Ukoliko je neki od misica jaci ili slabiji dolazi do narusavanja te ravnoteze i pojave razrokosti.

Operacije razrokosti se zasniva na jacanju ili slabljenju odredjenih ocnih misica koji su u disbalansu kako bi se ponovo uspostavila narusena ravnoteza.Operacijom razrokosti se ne popravlja slabovidost vec ima estetski efekat kao i dovodjenje oka u pravilan polozaj. Operacija razrokosti moze dovesti do gubitka duplih slika ukoliko one postoje.

Kako uočiti prve smetnje kod deteta?

Pažljivim posmatanjem roditelji kod svog deteta mogu primetiti sledeće:

  • Glava deteta je stalno nakrivljena.
  • Na izletima ili šetnjama ne prepoznaje stvari koje mu pokazujete.Najverovatnije je kratkovido.
  • Dok crta, pribli\ava se papiru. I u ovom slučaju je najverovatnije reč o kratkovidosti.
  • Kad gleda TV sve se više približava istom.
  • Često se žali na glavobolje, naročito posle igranja sa sitnim predmetima, slaganja slagalice ili gledanja slikovnice.
  • Oči su mu crvene i suzne. Ne podnosi svetlost, često žmirka i trlja oči.

Ako je prisutno bilo koje od gore navedenih simptoma obavezno posetite svog oftalmologa koji je jedino stručan da razjasni situaciju i, po potrebi, preduzme odgovarajuće lečenje.