Test – da li ste dobar kandidat za lasersko skidanje dioptrije

Ova pitanja će nam pomoći da utvrdimo da li ste Vi odgovarajući kandidat za lasersko skidanje dioptrije.