Antić Dušan

“Neuporedivo bolji vid sada nego sa sočivima pre intervencije, preporučio bih svima.”