Stanković Nevena

Poskočila bih od sreće, jer je ovo bilo neverovatno brzo i potpuno bezbolno, a sada vidim savršeno dobro.