XIV Kongres oftalmologa Srbije

Na Zlatiboru je ove godine održan XIV Kongres oftalmologa Srbije. Šest lekara sa Klinike Maja učestvovalo je na kongresu sa usmenim prezentacijama i jednom poster prezentacijom. Prof. dr Gordana Zlatanović održala je predavanje iz oblasti katarakte, kao i simpozijum iz oblasti ” Savremeni pristup dijagnostici i lečenju oboljenja makule”.